pp

  • Strona ta wykorzystuje reklamy Google AdSense. Nie masz obowiązku oglądania, ani tym bardziej klikania w wyświetlane na tych stronach reklamy. Zysk z reklam przeznaczany jest na utrzymanie tej strony. Google może wykorzystywać pliki cookie oraz przesyłać reklamodawcom informacje dotyczące Twojej wizyty – adres IP, nazwę Twojego dostawcy Internetu, nazwę przeglądarki której używasz oraz niekiedy – informacje o fakcie zainstalowania Flash. Na podstawie w/w danych Google AdSense dopasowuje reklamy tak, by były dla Ciebie bardziej atrakcyjne (dopasowanie wg. regionu oraz względem poprzednio odwiedzonych stron).
  • Dodatkowo strona może używać plików cookie DART Google DoubleClick. System ten na podstawie Twoich poprzednich wizyt, na różnych stronach tworzy pewien profil zainteresowań i wg. niego dopasowuje reklamy. Nie są śledzone, zapisywane czy też w jakikolwiek sposób przetwarzane dane typu Twój adres IP, e-mail, czy też inne numery (NIP, PESEL, REGON, numery kont bankowych, itd.). Użytkownik tej witryny może w każdej chwili wyłączyć dopasowanie reklam wg. zainteresowań.
  • Aby móć korzystać z tej strony musisz zaakceptować wszystkie powyższe punkty, w przeciwnym razie muszę prosić Cię o opuszczenie jej.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>